Maatregelen Corona virus

Update: 21-03-2020 18:00

Geliefde gemeente,

In de afgelopen weken hebben wij als kerkenraad steeds de maatregelen van de overheid overgenomen en naar de adviezen van onze deputaatschappen geluisterd betreffende de bestrijding van het coronavirus.
Tot gisteren was het advies om niet met meer dan 100 personen bijeenkomsten te organiseren en daarbij voldoende afstand van elkaar te houden.

Deze middag hebben de deputaatschappen van onze gemeenten geadviseerd om de diensten waarbij, naast de voorganger en kerkenraadsleden, ook (doop)leden aanwezig zijn te heroverwegen.
Als kerkenraad hebben wij dit advies ter harte genomen en het besluit genomen om de diensten door te laten gaan zonder bezoek van (doop)leden.
Vanaf nu zijn de roosters dus niet meer van toepassing en roepen wij de gehele gemeente op om de diensten vanuit huis te volgen.

De diensten worden uitgezonden via: https://marnixkerk.nl/live/

Nogmaals vragen wij uw aandacht voor de collecten. Omdat de collecten in de aangepaste diensten minder opbrengen, vragen wij u de gaven voor de dienst van de Heere over te maken op de volgende bankrekeningnummers: Kerk: NL46 INGB 0000 1255 83, Diaconie NL22 RABO 0303 8795 13 en Bouwfonds NL71 ABNA 0231 9160 00

Overige activiteiten

  • Wij hebben besloten de ledenvergadering, die gepland stond op 23 maart, niet door te laten gaan. Op een later moment hopen we als mansleden bijeen te komen.
  • De komende weken zullen er ook door de weeks uitzendingen vanuit onze kerk worden gedaan. Het gaat om speciale uitzendingen voor de kinderen en uitzendingen voor de ouderen. Hierover wordt u op een later moment geïnformeerd.

Vragen
U kunt voor vragen altijd bij de kerkenraad terecht.
Mail, bel of app gerust de scriba of een ander kerkenraadslid.

De kerkenraad wenst u Gods zegen toe.

Een gezegende zondag.