Christianity Explored

Christianity Explored

Voor wie is deze cursus?

Voor mensen die belangstelling hebben voor het Christelijk geloof en niet (vaak) naar de kerk gaan of voor mensen die hun kennis op dat gebied willen opfrissen.
Het is de bedoeling dat onze gemeenteleden deze cursus samen met een introducé (buur, vriend, collega, familielid) volgt. Maar je kunt je ook zelfstandig aanmelden.

Wat doen we op deze Bijbelcursus?

Door samen het Bijbelboek Markus te lezen, d.m.v. een presentatie meer informatie te krijgen en daar in groepen over te praten willen we onderzoeken wie Jezus was, waarom Hij naar de aarde kwam en wat Hij van Zijn volgelingen verwacht. Op de ontdekdag staan we stil bij onderwerpen als “de kerk”, “de Heilige Geest”, “het gebed” en “de Bijbel”.

Meer weten?

Wilt u meer informatie of wil je je opgeven neem dan contact op met:
Tonnie Dingemanse
Email: a.p.dingemanse@zeelandnet.nl