Categorie Nieuws

MarnixMarkt 20 april

Op D.V. zaterdag 20 april wordt de MarnixMarkt gehouden van 09:30-15:00 uur. Via bijgevoegde link kunt u alle updates rondom het evenement volgen:

Landelijke gespreksavonden suïcide

Het Kennisinstituut christelijke ggz organiseert landelijke gespreksavonden rondom het onderwerp suïcide. De eerste avond staat gepland op dinsdag 19 maart, locatie LWB Proef & Geniet, Scheldestraat 21 Vlissingen. Voor meer informatie en aanmelden:

Gemeenteavond 22 februari

Drs. Nico van Steensel zal D.V. 22 februari spreken over het thema ‘geloofszekerheid’. We beginnen om 19.45 uur en sluiten af om 22.00 uur.

Straatzang 25 februari

Zondagmiddag 25 februari hopen we weer te zingen en evangeliseren in het centrum van Vlissingen. Doet u/doe jij ook mee? We verzamelen om 13.50 uur in de hal bij AH Aagje Dekenstraat.

11 februari jeugddienst

Beste jongeren, volgende week zondagmorgen zal er een jeugddienst zijn. We nodigen jullie van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Heb je specifieke gebedspunten? Stuur ze naar de jeugdouderling op. Na de dienst is er een preek bespreking voor…

8 februari gebedsbijeenkomst

De eerstvolgende gebedsbijeenkomst wordt aanstaande donderdag gehouden. Er zal plenair gebeden worden. Gebedspunten kunnen vooraf worden ingediend.

Zanguurtje 4 februari

Aanstaande zondag, 4 februari, is het maandelijkse zanguurtje van 19.15 uur tot 20.15 uur. Jong & oud van harte welkom!

Bibliotheek geopend op dinsdag

De bibliotheek is iedere week op dinsdag geopend tussen 19.00 en 20.00 uur.Alle trouwe lezers zijn weer hartelijk welkom. Maar we zien ook graag “nieuwe” lezers in de bieb. Kom gewoon een keertje langs.

Inzameling voedselbank

In de maand december mochten we als gemeente 247 rookworsten inzamelen. Namens de Voedselbank Walcheren willen wij een ieder die hieraan heeft bijgedragen hartelijk bedanken. Weet dat uw gaven worden gewaardeerd. In de maand januari zamelen we met elkaar thee…

Ledenvergadering 15 januari

Maandag 15 januari wordt om 19:30 uur een ledenvergadering gehouden ter verkiezing van een predikant. Kandidaten zijn ds. P.G. Heijkamp en ds. J. van Rijswijk.