De missie van de evangelisatiecommissie is het bevorderen van het verspreiden van het evangelie aan mensen die niet of nauwelijks in aanraking komen met de kerk.

Contactgegevens evangelisatiecommissie

E-mailadres: ec@marnixkerk.nl

Telefoon: +31 6 83 41 78 70


De volgende activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de evangelisatiecommissie:

Woensdagmiddagclub “De Parel”
Voor buitenkerkelijke kinderen in Vlissingen en Oost-Souburg wordt de woensdagmiddagclub gehouden.

Sundaykidsclub
Regelmatig worden er op diverse locaties diverse clubs gehouden voor kinderen. Voor meer informatie ga naar de Sunday Kids Club.

Lectuur- en Bijbelverspreiding
Niet alle inwoners van onze stad Vlissingen en Oost-Souburg hebben een Bijbel. Daarom brengt een aantal vrijwilligers Bijbels bij onze mede-inwoners aan huis.
Lectuurverspreiding vindt plaats in de binnenstad van Vlissingen in de week voor Kerst en Pasen. Er worden dan folders en bij belangstelling een Bijbel uitgedeeld. Op de website is een
gratis Bijbel aan te vragen.