Contactcommissie

De contactcommissie bestaat uit vertegenwoordigers van alle commissies, verenigingen, clubs, groepen, kerkenraad en kosters, behorende tot de Marnixkerk en van de Graaf de Graaf Jan van Nassau School. Het doel hiervan is dat alle activiteiten op unieke tijdstippen plaats kunnen vinden en er tevens onderlinge afstemming kan zijn over onderwerpen en samenwerking.