Onze kerk

Welkom bij de Marnixkerk

De Bijbel is het boek waarin God tot de mensen komt. In de Bijbel laat God Zichzelf aan ons zien als Degene die ons gemaakt heeft en daarom niet alleen recht heeft op ons leven, maar er ook zorg voor wil dragen.

Wie heeft geen vragen als:

Wie is God of Wie is Jezus?

Wat is het doel van mijn leven of waar leef ik voor?

Waarom overkomt mij dit?

Waarom is er zoveel ellende in de wereld als God liefde is?

Wat gebeurt er na de dood?

U ziet: veel vragen waar iedereen zich wel eens mee bezig houdt.

Op al deze vragen geeft God in de Bijbel een antwoord. Het is zelfs zo dat we zonder de Bijbel de enige ware God niet leren kennen.

De Bijbel leert ons wie wij zijn, maar ook wie God wil zijn voor ons.

Hoe?

Die weg wordt ons aangewezen in Jezus Christus, Die in de wereld gekomen is om door Zijn lijden en sterven mensen die van God zijn weg gegaan weer met God te verzoenen.

Want wie God vindt, vindt het eeuwige Leven en eeuwige blijdschap en vreugde in God.

Onze gemeente

Op 16 maart 1932 werd de Gereformeerde Gemeente van Vlissingen geïnstitutioneerd. In de Lanoystraat in Vlissingen werd een nieuwe kerk in gebruik genomen, thans in gebruik bij de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vlissingen. Na de Tweede Wereldoorlog werd deze kerk te klein en op 27 juni 1974 werd een nieuwe kerk in gebruik genomen aan het Marnixplein in West-Souburg. Het aantal leden bedraagt ca 600, waarvan ongeveer 200 doopleden zijn.

De gemeente is een actieve gemeente met verschillende verenigingen en activiteiten.

Gemeenteleven

De gemeente probeert een levende gemeente van Jezus Christus te zijn. Dit betekent dat Gods eer boven alles staat, we omzien naar onze naasten en meewerken aan de uitbreiding van Gods Koninkrijk.

Meer weten?

Bezoek de kerkdiensten
of
Volg de kerkdienst via internet