Kerkenraad

De kerkenraad is door de gemeente gekozen om toezicht te houden op de gemeente (Handelingen 14:23) en de prediking te toetsen aan de Bijbel. Daarnaast coördineert zij de activiteiten in de gemeente en zoekt zij naar middelen om hulpbehoevenden bij te staan (diakenen).

De kerkenraad bestaat uit:

Dominee

Vacant

Ouderlingen

C.P. van den Bosse
A. Jacobse
D.F. de Korne (scriba)
M. van Mourik (1e voorzitter)
C.P. Polderman
M.D. Verhage
J. Dingemanse
R. van de Gruiter

Diakenen

H.A. Murre (voorzitter)
A. Jacobse (scriba diaconie)
G.D. Kapaan
H.J. Minnaard
A. van Sluijs
L. de Visser

De gemeente is gediend door de volgende predikanten:

Ds. A. Snoep 1968-1978
Ds. H. Paul 1980-1986
Ds. C.G. Vreugdenhil 1987-1992 en 2004-2013
Ds. R. Kattenberg 1995-2000
Ds. G.J. Baan 2015-2018