De kerkenraad is door de gemeente gekozen om toezicht te houden op de gemeente (Handelingen 14:23) en de prediking te toetsen aan de Bijbel. Daarnaast coördineert zij de activiteiten in de gemeente en zoekt zij naar middelen om hulpbehoevenden bij te staan (diakenen).

De kerkenraad bestaat uit

Dominee

Vacant

Ouderlingen

C.P. van den Bosse
A. Jacobse
D.F. de Korne (scriba)
M. van Mourik (1e voorzitter)
C.P. Polderman
I. De Visser

Diakenen

J.A. Driessen (voorzitter)
H.A. Murre
A. Jacobse (scriba diaconie)
J.C. Matthijsse
H.J. Minnaard
A. van Sluijs

De gemeente is gediend door de volgende predikanten:

Ds. A. Snoep 1968-1978
Ds. H. Paul 1980-1986
Ds. C.G. Vreugdenhil 1987-1992 en 2004-2013
Ds. R. Kattenberg 1995-2000
Ds. G.J. Baan 2015-2018

Neem contact met ons op