Diensten

De gemeente komt iedere zondag samen om elkaar te ontmoeten en naar het Woord van God te luisteren, om samen te bidden, te zingen en ons geloof te belijden. Wij komen samen omdat God Zelf in de kerkdienst aanwezig is, ook al zien wij Hem niet. Waar twee of drie personen in Zijn Naam bijeen zijn, heeft Jezus beloofd, is Hij ook door Zijn Geest aanwezig.

Meer over onze diensten

Voor de zondag
Overzicht diensten
Afgelopen diensten
Aankomende diensten