-16 Vereniging “David en Jonathan”

Wie zijn wij?

We zijn jongeren van de gemeente tussen de 12 en 16 jaar. Het is naast een gezellige vereniging om vrienden te ontmoeten een plaats waar we willen stilstaan bij het Woord van God. We willen kerkelijke jongeren helpen de bijbel beter te begrijpen, samen erover te spreken en zo in het geloof, in de Heere Jezus Christus, te groeien. Dat is uiteraard niet altijd eenvoudig, maar het is fijn om om te gaan met jongeren die met dezelfde vragen en twijfels zitten. Zo kunnen we voor elkaar een bemoediging zijn, en elkaar sterken in het geloof. Zodat we in onze kerkelijke gemeente, en in ons leven de liefde van God mogen uitstralen en doorgeven.

Wat doen wij?

Tijdens onze verenigingsavonden verdiepen we ons allereerst in een thema. De ene keer kan dat over de bijbel gaan, en de andere keer een vrij onderwerp. Na de inleiding is er een ruime tijd voor pauze. Na de pauze is er volop gelegenheid om door te praten of te discussiëren over geloofszaken of actuele onderwerpen die jongeren bezighouden. Ook doen we graag een spel, of zingen we christelijke liederen.

Tijd en plaats

Een keer in de twee weken, op vrijdagavond, komen we bij elkaar van 19.15-21.15 uur in de Marnixkerk.