De Jonge Zangers

Wie zijn wij?

Wij zijn het jeugdkoor van de Gereformeerde Gemeente in Vlissingen. De meeste Jonge Zangers zijn verbonden aan deze kerk, maar er zitten ook kinderen van andere kerken op ons koor. De kinderen die op het koor zitten in groep 4 tot 8 van de basisschool. We bestaan als koor al vanaf 1963 en horen onder het bestuur van het Marnixkoor.

Wat doen wij?

ZINGEN! Ook houden we wel eens een gezellige avond, zonder zang. En aan het einde van het seizoen gaan we met z’n allen een dagje uit. We zingen in de eerste plaats voor en over de Heere, de God die de hemel en de aarde heeft gemaakt en hier nog steeds voor zorgt. Maar we zingen ook voor ons zelf; het is heerlijk om te zingen, om zingen beter te leren, en om gezellig samen te zijn!

We zingen heel regelmatig in verzorgingshuizen, de ouderen en zieken genieten dan van onze zang en vaak zingen ze ook mee. We zingen ook in andere kerken, soms met andere koren, vaak voor een goed doel. Regelmatig zingen we in de Marnixkerk, bijvoorbeeld op het kerstfeest. We zingen voor iedereen die graag wil dat we komen zingen, dus als iemand ons koor wil horen, worden we graag uitgenodigd.

Tijd en plaats

Elke week op dinsdag van 18.45 tot 19.45 uur in de Marnixkerk.