Collecte 15 september

Komende week is de 2e collecte bestemd voor het Deputaatschap Bijzondere Noden. De christelijke kerk heeft de taak om, naast het Woord te verkondigen, ook onze naaste in nood te ondersteunen. Bijzondere Noden vormt hierin de handen van de kerk.

Op deze manier willen we christelijke barmhartigheid betonen en de opdracht tot naastenliefde vervullen. In het binnenland verleent Bijzondere Noden hulp aan lokale diaconieën wanneer de financiële lasten niet alleen gedragen kunnen worden.

Kijk eens op bijzonderenoden.nl voor lopende projecten in het buitenland.