Belijdeniscatechisatie

Jonge mensen of misschien ook ouderen, de kerkenraad en de gemeente zien er naar uit dat er (jonge) mensen ja zeggen tegen God, tegen de gemeente waarvan ze belijdend lid worden en ook tegen het kerkverband, waarvan de plaatselijke gemeente deel uitmaakt. Heere ik wil U dienen. Gemeente, ik wil mijn krachten en gaven besteden in uw midden en mijn rechten en plichten verstaan. Dit stukje staat in de catechismusmethode van ds. C.G. Vreugdenhil die we tijdens de belijdeniscatechisatie zullen behandelen. We hopen dat deze oproep je aanspreekt! Als je overweegt om belijdenis te doen neem dan contact op met ouderling A.C. Hage, tel 0118-479850