Speciale collecte

Aanstaande zondag is de diaconale collecte bestemd voor noodhulp in de door aardbeving getroffen gebieden in Turkije en Syrië. Het Deputaatschap Bijzondere Noden heeft contacten met plaatselijke kerken en christelijke hulporganisaties in het getroffen gebied. Meer actuele informatie over de hulp die geboden wordt kunt u vinden op hun website: www.bijzonderenoden.nl