SGP vergadering 27 februari

Op onze jaarvergadering van woensdag 27 februari hopen we aandacht aan
de verkiezingen te besteden. Voor de pauze behandelen we de huishoudelijke zaken, na de pauze: debat over een aantal stellingen.

Onderwerpen: rentmeesterschap & getuigenis, cultuur, visserij, natuur, waterbeheer, energie, onderwijs, verkeer enz.

Zie eventueel ook https://vlissingen.sgp.nl/ achter de tab AGENDA.

Bent u (nog) geen lid van onze kiesvereniging? Komt u gerust ook naar onze vergadering, u bent welkom! Er zal gedebatteerd worden over zaken die ook voor u van groot belang zijn. Hebt u een volle agenda? U kunt desgewenst na de pauze, ongeveer 20.45 uur, aansluiten.

Tot ziens op 27 februari in de Marnixkerk om 19.45 uur of eventueel pas omstreeks 20.45 uur.