Nieuws

Vrouwenochtend 29 maart

Woensdagmorgen 29 maart is het weer vrouwenochtend. Van harte welkom dames, om 8.45 uur. We starten om 9.00 uur.

Gemeenteavond 23 maart

Op 23 maart zal de laatste gemeenteavond van het seizoen worden gehouden over het thema ‘Ik geloof in een heilige algemene christelijke kerk.’ Ouderling D.F. de Korne zal het thema voor ons inleiden en zijn ervaringen als kerkenraadslid van de…

Mannenmorgen 25 maart

Aan alle (jonge) mannen; zaterdag 25 maart is het mannenmorgen in de Marnixkerk te Vlissingen. We beginnen om 8 uur met het ontbijt en vervolgens zal Arie de Rover voor ons het thema “Genadeloos goed” verzorgen. Het thema richt zich…

Paaszangdienst 10 april

Maandag 10 april 2e Paasdag wordt een paaszangdienst gehouden in de Marnixkerk. Thema van de dienst is: ‘Jezus leven van mijn leven!’. Iedereen hartelijk welkom! De dienst begint om 09:30 uur. Bekijk hier het programma.

Ledenvergadering 13 maart

Maandag 13 maart zal de jaarlijkse ledenvergadering worden gehouden. We beginnen om 19.30 uur in de Marnixzaal. Schriftelijke vragen n.a.v. het jaarverslag 2022 graag voor 10 maart indienen bij de scriba. Ook hopen we te stemmen voor de ambten.

Speciale collecte

Aanstaande zondag is de diaconale collecte bestemd voor noodhulp in de door aardbeving getroffen gebieden in Turkije en Syrië. Het Deputaatschap Bijzondere Noden heeft contacten met plaatselijke kerken en christelijke hulporganisaties in het getroffen gebied. Meer actuele informatie over de…

Contactbijeenkomst 15 februari

Woensdag 15 februari houden we weer een contactbijeenkomst voor de ouderen. Chiel Jacobusse laat een presentatie zien over ‘de natuur op Walcheren’. U bent allen van harte welkom vanaf 14.00 u. Om 17.00u sluiten we de middag af.

Gebedsbijeenkomst 9 februari

Donderdag 9 februari zal er een gebedsuur gehouden worden rond het thema: “Zending en evangelisatiewerk”. Ook zal er gebed zijn voor het uitgebrachte beroep op ds. Zondag. Tijdens dit samenzijn zal er plenair gebeden worden. Er kunnen vooraf (persoonlijke) gebedspunten…