Paaszangdienst 2018

Maandag 2 april 2e Paasdag wordt een paaszangdienst gehouden in de Marnixkerk. Bekijk hieronder het programma. Thema van de dienst is: ‘Hij leeft! Loof de Heere!’. Ds. G.J. Baan zal een paasmeditatie houden. Muzikale medewerking wordt verleend door het Marnixkoor, jeugdkoor De Jonge Zangers en Ds. G.J. Baan, en er is veel samenzang. Iedereen hartelijk welkom! De dienst begint om 09:30 uur.

Programma Pasen 2018

Liederen Pasen 2018