Lijdenstijdpakket voor gezinnen

Opnieuw heeft de Jeugdbond een lijdenstijdpakket ontwikkeld, dat de kerkenraad graag onder de aandacht van gezinnen brengt.
Om u een goede indruk te geven van de inhoud, vindt u in de bijlage en op www.jbbg.nl/lijdenstijd meer informatie.
Zolang de voorraad strekt stelt de kerkenraad dit pakket gratis beschikbaar voor de gezinnen in de Marnixkerk.
Bij belangstelling graag voor 1 februari een e-mail naar: scriba@marnixkerk.nl.