Ledenvergadering 13 maart

Maandag 13 maart zal de jaarlijkse ledenvergadering worden gehouden. We beginnen om 19.30 uur in de Marnixzaal. Schriftelijke vragen n.a.v. het jaarverslag 2022 graag voor 10 maart indienen bij de scriba. Ook hopen we te stemmen voor de ambten.