Kerstzangdienst 2e kerstdag

D.V. woensdag 2e Kerstdag  wordt een kerstzangdienst gehouden in de Marnixkerk. Medewerking wordt verleend door het Marnixkoor, kinderkoor De Jonge Zangers en gemengd koor ‘Praise the Lord’ uit Waarde. Thema van de dienst is: ‘De Belofte Vervuld’. Er wordt een appèlwoord houden en er is veel samenzang. De dienst begint om 09.30 uur. Na afloop is er een koffiebuffet. Iedereen hartelijk welkom!

Programma Kerst 2018
Liederen Kerst 2018