Kerkdienst in de Marnixkerk

Vanaf heden gaan de volgende wijzigingen in:

  • De hele gemeente is weer twee keer per zondag welkom in de kerk. De 1.5 meter afstandsregel vervalt. U kunt zelf plaatsnemen in de banken en op de stoelen. Graag doorschuiven in de banken en rijen stoelen.
  • Als u wel graag de 1.5 meter afstand wilt houden dan heeft u steeds van maandag t/m dinsdag 18.00 uur de gelegenheid om via het bekende systeem een “1.5-meterplaats” te reserveren. Als u een “1.5-meterplaats” reserveert, dan komt u via de hoofdingang binnen. De plaats krijgt u bij binnenkomst in de kerk toegewezen door één van de kosters. Bij het verlaten van de kerk zal één van de kosters alleen bij de “1.5- meterplaatsen” aanwijzingen geven.
    Een 1.5 meterplaats reserveren kan via: https://marnixkerk.eticketsysteem.nl
  • De mondkapjesplicht vervalt. Het staat een ieder vrij om wel een mondkapje te dragen.
  • Er zijn geen beperkingen meer in het aantal verzen wat per zangmoment gezongen wordt.
  • Het collecteren blijft na de dienst achter in de kerk.

In de week van 14 maart zullen de maatregelen opnieuw bekeken worden en waar nodig aanpassingen worden gedaan. Houd zoveel mogelijk rekening met elkaar en neem contact op met uw wijkouderling of -diaken voor specifieke vragen.

We bidden om een gezegend vervolg van het kerkelijk seizoen. Verbonden met God en met elkaar!