Gemeente BBQ 3 september

Op DV zaterdag 3 september wordt de jaarlijkse barbecue van de Marnixkerk georganiseerd.

Tijdens deze middag en avond wordt er gezorgd voor heerlijk eten en drinken! Je behoeft alleen per deelnemer een beker mee te nemen. Van harte welkom op deze dag vanaf 17 uur!

Aanmelding kan plaatsvinden tot uiterlijk zondag 28 augustus, door middel van de aanmeldstrook. Voor verdere informatie zie het aparte formulier met aanmeldstrook (wordt per vandaag wekelijks bij de nieuwsbrief uitgedeeld).

De gemeentedagcommissie