Contactmiddag 2 november

De contactmiddag is i.v.m. een begrafenis verzet naar 2 november.

Beste gemeente, woensdag 2 november hopen we weer een contactmiddag te houden. Abco Hage zal een lezing houden over het nieuwe jaarthema met als titel: ‘Op weg met God’. We schenken vanaf 14.00u een kopje koffie/thee en beginnen om 14.30u.