Contactmiddag 20 februari

Terwijl er ‘High Tea’ hapjes geserveerd worden, buigen we ons over een Bijbelse quiz o.l.v. Corrie de Kraker. We hopen weer een gezellige middag te hebben in onderlinge verbondenheid. We beginnen om 14.30 uur en sluiten af om 17.00 uur. Allen hartelijk welkom!