Catichesatie seizoen begonnen

Er zijn drie gemeenteavonden gepland rondom het thema Toekomstverwachting.

Op Dv 24 november 2016 willen we samen nadenken over de toekomstverwachting met betrekking tot onze gezinnen. De heer W. Büdgen uit Moerkapelle zal dan een inleiding verzorgen.

De volgende bijeenkomst is gepland op 19 januari 2017. Dan zal drs. I.A. Kole uit Berkenwoude spreken over de toekomstverwachting voor onze kerken; de Gereformeerde Gemeenten.

De derde avond, 16 maart 2017, zal gaan over de maatschappelijke toekomstverwachting.
Mr. D.J.H. van Dijk zal ingaan op de politiek- maatschappelijke ontwikkelingen die gaande zijn.

Drie donderdagavonden met onderwerpen die ons allemaal aangaan.
Als we om ons heen zien zijn er veel zaken die ons neerdrukken.
Maar er is méér. Als we zien op de Overste Leidsman en Voleinder van het geloof hebben we toekomst.

Noteer deze data in uw agenda.
Belangstellenden uit andere gemeenten zijn van harte welkom.
Het is nu een tijd van bezinnen, bidden en werken.
Komt allen.