Aanpassing activiteiten

In verband met de maatregelen die afgegeven zijn door de overheid om het coronavirus te bestrijden zullen de komende weken de kerkdiensten aangepast worden.
  • Het Heilig Avondmaal komt te vervallen en zal volgende week niet bediend worden.
  • De belijdenisdienst die gepland stond op volgende week zondagmiddag zal worden verzet naar een later moment.
  • De gemeenteavond die op 19-3 gepland stond gaat niet door.
  • Tijdens de mansledenvergadering van 23-3 zullen we alleen stemmen voor een predikant. De stemming voor ouderling en diaken en de bespreking van het jaarverslag zullen op een later moment plaatsvinden.
  • Alle verenigingen zullen tot nader order worden afgezegd.
  • De huis- en verjaardagsbezoeken zullen voorlopig niet worden gedaan.