2e Paasdag zangdienst (incl. programma)

Maandag 22 april 2e Paasdag is onze paaszangdienst weer in de Marnixkerk. Het Marnixkoor en kinderkoor De Jonge Zangers zingen dan prachtige paasliederen, onder het thema: “Op die heuvel daarginds”. Er is ook deze keer een appèlwoord, er is veel muziek en samenzang. Iedereen hartelijk welkom! We beginnen om half 10 en na afloop is er een koffiebuffet.

Bekijk de liederen en het programma:

Liederen Pasen 2019 drukversie

Programma Pasen 2019 drukversie