Onze God is een Ontfermer

Onze God is een Ontfermer

Maar ik riep de Naam van de HEERE aan: Och HEERE, bevrijd mijn ziel!
De HEERE is genadig en rechtvaardig, onze God is een Ontfermer. (Ps.116:4-5)

Psalm 116 is een lied van dankbaarheid aan de Heere God. Vers 4 begint ‘maar ik riep de Naam van de HEERE aan.’ Waarom? Omdat de dichter ervaart dat zijn leven bedreigd wordt, angst grijpt hem bij de keel. Hij is geconfronteerd met de gebrokenheid van het leven. Wat doe je als het goede leven bedreigd wordt, als je geconfronteerd wordt met de gebrokenheid van het leven? Je kan je ogen ervoor sluiten, net doen alsof het niet erg is of wegvluchten in je werk, succes en drukte. Het lijkt wel alsof in onze samenleving steeds minder ruimte is voor de gebrokenheid van het leven. Oud worden, pijn, schuld en dood verdwijnt naar achtergrond én succes, gezondheid, geslaagd zijn en mooie bezittingen worden aan ons voorgeschoteld. Die ideeën ademen we in en uit.
Het vraagt moed om het leven te zien zoals het is. Dat het leven soms echt genieten is, mooi en om dankbaar voor te zijn, maar tegelijk ook kwetsbaar, gebroken, is er verdriet, teleurstelling, schuld. Deze psalmist weet dat voor dit gebroken leven God Zijn ogen niet sluit noch Zijn oren toestopt, maar datgene waar de HEERE op betrokken is: ‘Maar ik riep de Naam van de HEERE aan’. De Naam aanroepen. Een naam maakt iemand aanspreekbaar. De psalmist roept de God van Israël aan.
Veel vragen in dit gebroken leven worden wellicht niet beantwoord. Wel weet ik dat God Zijn liefde, Zijn ontferming juist heeft laten zien heeft op een plek, waar er alleen maar duisternis, onrecht en pijn leek te zijn. Op een heuvel net buiten Jeruzalem, genaamd Schedelplaats. Daar stierf Jezus Christus, in Wie God zelf naar deze aarde toe kwam. Als een kwetsbaar mens.
Hij is tot zonde gemaakt om de oorzaak van alle ellende en dood op Zich te nemen, te verzoenen en te verbreken. Zodat zonde, schuld en verdriet niet het laatste woord hebben in deze wereld, maar de Ontfermer.
Alles wijst erop dat niemand Jezus dwong, maar uit liefde voor ons stierf, zodat een ieder die de Naam deze Ontfermer aanroept, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Eeuwig leven met God betekent geen einde aan vrede, rust, verzoening, vergeving, geluk, toekomst en nieuw leven. Deze God is alle liefde waard.