Jezus spreekt

Johannes 16:33: Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.

Hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.

Wat heeft Jezus veel gezegd! Straks gaat Hij bidden tot de Vader (Johannes 17). Dit zijn de laatste woorden die Hij nu wil zeggen tegen Zijn leerlingen. Hij zegt ze ook tegen ons, vandaag. In deze tijd van ziekte, angst en onzekerheid. ‘opdat gij in Mij vrede hebt’. Het is de vrede die Jezus brengt door het kruis, de vrede van de verzoening. Maar Jezus krijgt zelf het allerzwaarste te verduren. ‘Hebt goede moed’. Wat heeft Jezus zelf ook veel moed nodig. Maar Hij wenst het ons toe. ‘Ik heb de wereld overwonnen’. Ja, dat is wat er gebeurt aan het kruis: Jezus overwint de wereld, overwint de dood, overwint het kwaad. Hierdoor mogen wij op Hem zien en kunnen wij zalig worden door Hem. Leeft u in deze tijd ook in angst en onzekerheid? Verwacht het in dit leven niet van uzelf en de wereld maar vlucht tot Hem in al uw gebeden, Jezus is Overwinnaar!