Schatten in de hemel

Bijbelgedeelte: Mattheüs 6:20
Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen.

Wat bedoelt Jezus met die schatten in de hemel? Het gaat in elk geval om zaken die eeuwigheidswaarde hebben. Die niet alleen voor dit aardse leven belangrijk zijn, maar die ook betekenis hebben voor Gods nieuwe wereld. We kunnen denken aan bijvoorbeeld geloof, hoop en liefde. Of aan groei in karakter waardoor we meer op Jezus gaan lijken: vriendelijkheid, goedheid, zachtmoedigheid, vrede en vreugde. Dat is allemaal: hemelse rijkdom. Die verdwijnt nooit. Die is altijd waardevol, nu en in eeuwigheid. Zorg dus dat je hiermee bezig bent. En dat je al hier op aarde, in Gods nieuwe wereld, hemelse schatten omarmt.

Gebed: Heer Jezus, leer me steeds meer ontdekken wat echt eeuwigheidswaarde heeft en wat me rijk maakt in de hemel hier op aarde. Amen.