Categorie Meditatie

Schatten in de hemel

Bijbelgedeelte: Mattheüs 6:20 Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. Wat bedoelt Jezus met die schatten in de hemel? Het gaat in elk geval om zaken…

Groei

‘Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus’ (Efeziërs 4:15) Als Paulus schrijft over groei van de gemeente, dan gaat het over…

Gelijk ook Christus de gemeente liefhad

Deze meditatie is van C.H. Spurgeon Gij mannen, hebt uw vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente liefgehad heeft.‭ ‭Eph 5:25‭‭‬‬‬‬ Welk een gulden voorbeeld geeft Christus aan Zijn discipelen! Weinige meesters kunnen het wagen te zeggen: “indien gij Mijn…

Het eerste kruiswoord

‘Vader, vergeef hun want zij weten niet wat ze doen’ (Lucas 23: 34) Terwijl Jezus aan het kruis hangt, bidt Hij. Opvallend, dat Hij zich niet beklaagt of vol opstandigheid zijn gebalde vuisten naar de hemel heft. In alle pijn…

Blijdschap in de Heere

Blijdschap in de Heere

Verblijdt u in de Heere …” Fil. 4 : 4a Het is fijn als je een positief ingesteld karakter hebt, in tegenstelling tot iemand die een zwaarmoedig karakter heeft. Een blijmoedig mens beziet de dingen van de zonnige kant, een…

Een gebed om zekerheid

 ‘Leid mij op een rotssteen, die mij te hoog zou zijn.’ (Psalm 61: 3b) David bidt. David verlangt naar leiding in zijn leven. David is op zoek naar een rotssteen. De leiding waarnaar David verlangt, zou hem op die rotssteen…

Vrijmoedigheid

Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen . . . (Handelingen 4: 13) Het is een prachtig woord: vrijmoedigheid. Het Griekse woord betekent: alles durven zeggen. Vrijmoedigheid kan je van drie kanten bekijken: 1. Een binnenkant: dat…

God leren kennen

Een mooie tekst om te leren met je kinderen (of voor jezelf) is deze tekst: Ken Hem in al je wegen en Hij zal je paden recht maken… Spreuken 3:6   Elke dag opnieuw mogen we de Bijbel open doen. Mogen…

Beloften voor gezinnen

Soms kan een psalmvers in de kerk je zo verrassen, dat je verder wil lezen. Wat staat er nog meer?  Zo ook na het zingen uit psalm 115. Wat een bemoediging mogen we daar lezen in de Bijbel voor gezinnen!…