Groei

‘Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus’ (Efeziërs 4:15)

Als Paulus schrijft over groei van de gemeente, dan gaat het over de groei naar Christus toe. Zoiets kun je niet meten. Je kunt er geen berekeningen op loslaten.. Het kan uiteraard gepaard gaan met getalsmatige groei, maar dat is geen vast gegeven.
Ooit schreef Johannes namens Jezus aan de gemeente in Filadelfia: ‘Want ook al hebt u weinig invloed, u bent trouw gebleven aan wat ik heb gezegd en hebt mijn naam niet verloochend’ (Openbaring 3:8).
Hoewel deze kleine gemeente weinig invloed uitoefende, geen ‘megakerk’ was, roemde Jezus deze gemeente, omdat zij Zijn woorden bewaarden en Zijn naam niet verloochenden. Grote kracht en veel invloed hebben, zijn blijkbaar niet de criteria die bovenaan Jezus’ lijst staan met betrekking tot kerken.

Paulus schrijft dat het gaat om ‘groeien naar Christus’. Johannes de Doper zei ooit: ‘Hij moet groter worden en ik kleiner.’ Het is groeien richting Christus. Steeds meer naar Hem toe. Op Hem gaan lijken, is misschien een betere omschrijving. Leren denken, zoals Hij denkt. Leren doen, wat Hij zou doen. Dat is de groei, waar het God vooral om gaat.Groeien door waarheid en liefde

Paulus schrijft: ‘Wij groeien door waarheid en liefde.’ Letterlijk vertaald schrijft Paulus: ‘Als wij in liefde de waarheid spreken, dan zullen wij toegroeien naar Christus.’ ‘In liefde de waarheid spreken’ ‒ waarheid aan de ene kant en liefde aan de andere kant. Het een kan en mag niet zonder het ander. Zo groeien wij naar Christus toe. We hebben de waarheid niet altijd vastgehouden. Ook de liefde was regelmatig zoek. Toch ging de groei door. Dankzij God Zelf. Dankzij Gods Geest. Laten we bidden om die groei.