God leren kennen

Een mooie tekst om te leren met je kinderen (of voor jezelf) is deze tekst:

Ken Hem in al je wegen en Hij zal je paden recht maken… Spreuken 3:6

 
Elke dag opnieuw mogen we de Bijbel open doen. Mogen we God beter leren kennen. Elke morgen is Zijn trouw nieuw. Hij wil er de hele dag voor ons zijn. We mogen weten dat Hij voor ons zorgt als we onderweg zijn, als we op school zijn.

Hoe we dat weten? Omdat er in de Bijbel zoveel verschillende situaties staan, waarin God ook hielp. Hij is gisteren en heden Dezelfde!

Bijbelteksten bij verschillende gelegenheden :

Als je op staat:

Het zijn de goedertierenheden des Heeren, dat wij niet vernield zijn, dat Zijn barmhartigheden geen einde hebben. Zij zijn allen morgen nieuw, Uw trouw is groot. Klaagliederen 3:22-23.

Als je onderweg bent:

De Heere zal Uw uitgang en Uw ingang bewaren…

Psalm 121:8

Als je aan het werk bent :

En al wat gij doet, doet dat van harte als voor den Heere en niet voor mensen.

Kolossenzen 3:23

Als je verdriet hebt:

Ik ben het die u troost!

Jesaja 51:12

Als er iemand blij is :

Verblijdt u met de blijden. Romeinen 12:15

Als je kwaad bent :

Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede. Romeinen 12:21

Als de Bijbel open gaat:

Ontvangt met zachtmoedigheid het Woord dat in u geplant wordt, hetwelk uw zielen kan zaligmaken. Jakobus 1:21.

Als je naar bed gaat :

Ik lag en sliep gerust, van s Heeren trouw bewust.

Psalm 3:3

Misschien staat jouw situatie hier niet bij. Ik wil je aanmoedigen om zelf al biddend en verwachtend op zoek te gaan naar Wie God voor jou wil zijn, in jouw situatie!

God leren kennen

Een mooie tekst om te leren met je kinderen (of voor jezelf) is deze tekst:

Ken Hem in al je wegen en Hij zal je paden recht maken… Spreuken 3:6

Elke dag opnieuw mogen we de Bijbel open doen. Mogen we God beter leren kennen. Elke morgen is Zijn trouw nieuw. Hij wil er de hele dag voor ons zijn. We mogen weten dat Hij voor ons zorgt als we onderweg zijn, als we op school zijn.