Kids archief

Ha jongens en meiden van de Marnixkerk,

Het jaarthema voor seizoen 2022-2023 is Onderweg… Elke maand leren we een nieuwe tekst bij het thema. Deze vakantie was je vast vaak onderweg. Soms was de weg misschien best saai of duurde het lang en soms was de weg heel mooi of leuk. Misschien heb je wel iets spannends meegemaakt. Dat kan allemaal. Dit seizoen gaan we ook onderweg met Sam. Sam is een jongetje uit het boek op weg naar Vast en Zeker. Samen met Sam zullen we dingen ontdekken uit de Bijbel. Elke maand lezen we een stukje uit het boek. Het is handig om het boek aan te schaffen. Het boek is geschreven door Marieke den Butter, Uitgeverij: Groen.

Augustus: Onderweg… zingend!

Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant elkander, met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart.  Kolossenzen 3:16

Uitleg maandtekst

Om te doen

Juli: Onderweg… met God

Maar nu zijn zij begerig naar een beter vaderland, dat is naar het hemelse. Daarom schaamt Zich God hunner niet, om hun God genoemd te worden, want Hij had hun een stad bereid. – Hebreeën 11:16.

Uitleg maandtekst

Om te doen

Juni: Onderweg… blijdschap

Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus. Filippenzen 3:20

Uitleg maandtekst

Om te doen

Mei: Onderweg… zegeningen

Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. 1 Johannes 1:7

Uitleg maandtekst

Om te doen

April: Onderweg… een reddingsplan

Ziende op de overste Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand des troons van God.’Hebreeën 12:2

Uitleg maandtekst

Om te doen

Maart: Onderweg… de mooie schepping

Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont. 2 Petrus 3:12

Uitleg maandtekst

Om te doen

Februari: Onderweg… als je iemand mist

Indien iemand zijn broeder ziet zondigen een zonde niet tot den dood, die zal God bidden en Hij zal hem het leven geven. 1 Johannes 5:16a

Uitleg maandtekst

Om te doen

Januari: Onderweg naar een nieuwe stad

Want wij weten, dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. 2 Korinthe 5 :1

Uitleg maandtekst

Om te doen