Há jongens en meiden,

Speciaal voor jullie hebben we deze pagina gemaakt.
Nu we i.v.m. de corona-crisis niet naar de kerk kunnen gaan, willen we jullie iets geven om zo met de Bijbel bezig te kunnen zijn.
Op deze pagina vind je vertellingen uit de Bijbel, psalmen, liederen en een passende tekst. Ook zullen we bij de Bijbelverhalen leuke verwerkingsopdrachten plaatsen.
We hopen dat jullie er veel plezier van zullen hebben. Zo blijven we toch ‘op afstand’ met elkaar verbonden.

Mozes

 

Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
 

Krummel

 

Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
 

Elia

 

Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
 

Pinksteren

 

Psalm 119: 171 Mijn lippen zullen Uw lof overvloediglijk uitstorten, als Gij mij Uw inzettingen zult geleerd hebben.
 

Speciaal voor jou

 

Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
 

Hemelvaartsdag

 

Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
 

Jezus en Petrus

 

Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
 

 

De wonderbare visvangst

 

Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
 

 

Mozes

 

Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
 

 

Jezus verschijnt ook aan Thomas

 

Psalm 56:4 Ten dage, als ik zal vrezen, zal ik op U vertrouwen.
 

 

De barmhartige Samaritaan

 

Psalm 56:4 Ten dage, als ik zal vrezen, zal ik op U vertrouwen.
 

 

Jezus verschijnt aan de discipelen

 

Psalm 56:4 Ten dage, als ik zal vrezen, zal ik op U vertrouwen.
 

 

Gideon

 

Psalm 56:4 Ten dage, als ik zal vrezen, zal ik op U vertrouwen.
 

 

Het verhaal van de Emmaüsgangers

Thess. 5: 16-18 Verblijdt u te allen tijd. Bidt zonder ophouden. Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u.

 

 

De vrouwen bij het open graf

Thess. 5: 16-18 Verblijdt u te allen tijd. Bidt zonder ophouden. Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u.

 

 

Jezus veroordeeld en gekruisigd (Goede Vrijdag)

Thess. 5: 16-18 Verblijdt u te allen tijd. Bidt zonder ophouden. Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u.

 

 

Ark van Noach

Thess. 5: 16-18 Verblijdt u te allen tijd. Bidt zonder ophouden. Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u.

 

 

In Gethsémané

Mattheüs 6:34 Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen; want de morgen zal voor het zijne zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad.

 

 

Doortocht door de Rode Zee

Mattheüs 6:34 Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen; want de morgen zal voor het zijne zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad.

 

 

De paasmaaltijd

Mattheüs 6:34 Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen; want de morgen zal voor het zijne zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad.

 

 

Storm op het meer

 

Mattheüs 6:34 Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen; want de morgen zal voor het zijne zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad.