Kids pagina

Ha jongens en meiden van de Marnixkerk,

Het jaarthema voor seizoen 2023-2024 wordt bij de startavond bekend gemaakt. Dan wordt er ook verteld wat we elke maand gaan doen. Dit kunnen we alvast wel vertellen:

Elke maand leren we een nieuwe tekst bij het thema. Op deze pagina kun je die vinden en op de nieuwsbrief.

Wat je hier verder kunt vinden?

  • Kleur/knutselplaat bij de maandtekst
  • Een bijbelrooster voor 12 +
  • Lied en gebed
  • Een doe -opdracht
  • Kijktafel

Februari: Groeien in liefde

Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. Efeze 3:17

Kleurplaat

Kijktafel

Januari

En Jezus nam toe in wijsheid, en in grootte, en in genade bij God en de mensen. Lukas 2:52

Kleurplaat

Kijktafel

December: Groeien, een afgehouwen tronk.

Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isaï, en een Scheut uit zijn wortelen zal Vrucht voortbrengen. Jesaja 11:1 SV-RJ

Kleurplaat

Kijktafel

November: Groeien- in het Huis van ons God

Die in het huis des HEEREN geplant zijn, dien zal gegeven worden te groeien in de voorhoven onzes Gods. Psalm 92 vers 14

Kleurplaat

Bijbelrooster

kijktafel

boekje naar de kerk

artikel over naar de kerk gaan

Oktober: In Gods Woord!

Ontvangt met zachtmoedigheid het Woord, dat in u geplant wordt, hetwelk uw zielen kan zalig maken. Jakobus 1:21b

Bijbelstudie en kleurplaat

Kleurplaat en lied

Bijbelrooster

Om te doen

September: Onderweg… zingend!

Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant elkander, met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart.  Kolossenzen 3:16

Lied en gebed

Om te doen

Bekijk het kids gedeelte van vorig jaar via de kids archief pagina.