Meditaties

Reizen

“Want hij reisde zijn weg met blijdschap.” Handelingen 8:39b Het is zomervakantie. Een periode van reizen breekt aan. Gaat Gods Woord als reisgids mee met …

Geloof aan het werk

Op de vraag ‘Wat is een waar geloof?’ gaf Luther in 1522 in zijn Kirchenpostille het volgende antwoord: Rechtvaardig-zíjn is niets anders dan gelovig-zíjn. Hoe …

Advent

Lukas 1:37-38 “Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heeren: mij geschiede naar uw woord. En de …