Meditaties

Enkel liefde

“Haar zonden zijn haar vergeven, die vele waren; want zij heeft veel liefgehad; maar dien weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief.” Lukas 7:47 De …

Volheid van genade

Volheid van genade,die de schepping draagt.Geliefde van de Vader,geboren uit een maagd.Is in de nacht verschenen,Licht dat ons verlicht.De glans van Gods genade,die straalt van …