Meditaties

Geloof aan het werk

Op de vraag ‘Wat is een waar geloof?’ gaf Luther in 1522 in zijn Kirchenpostille het volgende antwoord: Rechtvaardig-zíjn is niets anders dan gelovig-zíjn. Hoe …

Advent

Lukas 1:37-38 “Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heeren: mij geschiede naar uw woord. En de …

Zeven broden

Markus 8:1-9 Het blijft verbazingwekkend hoe duizenden werden gevoed door zeven broden. Op het eerste gezicht schoot dat toch hopeloos tekort. Onmogelijk dat al die …

Enkel liefde

“Haar zonden zijn haar vergeven, die vele waren; want zij heeft veel liefgehad; maar dien weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief.” Lukas 7:47 De …

Volheid van genade

Volheid van genade,die de schepping draagt.Geliefde van de Vader,geboren uit een maagd.Is in de nacht verschenen,Licht dat ons verlicht.De glans van Gods genade,die straalt van …