Meditatie

Plaatsbekleding

En zij namen Jezus en leidden Hem weg Johannes 19:16b Onze tekstwoorden brengen ons op de plaats van het gericht. Voor de rechterstoel van Pontius …