Live luisteren

Voor de zondag

Live-meeluisteren tijdens de diensten: Morgendienst zondag 24 februari 2019 Schriftlezing: Lukas 18:31 tot 19:10Tekst: Lukas 19:10Thema: Jezus ontmoet Zacheüs in Jericho Jezus’ komst Jezus’ verblijf Jezus’ …