Afgelopen diensten

Biddagdienst

Ds. G.J. Baan DE FARIZEEËR EN DE TOLLENAAR1. Tweeërlei opgaan (vs. 10)2. Tweeërlei bidden (vs. 11-13)3. Tweeërlei heengaan (vs. 14) Thema: Luk. 18:10-14 Of luister …