Wie dorst heeft moet komen

• De volheid van het aangeboden geschenk
• De vrijheid van het aangeboden geschenk
• De on begrensde reikwijdte van het aangeboden geschenk


Of luister via Kerkdienstgemist