Met Gods hulp op weg! Ezra 8 : 21 t/m 23

1. Een gebed om Gods weg (vs.21)
2. Een getuigenis over Gods hand (vs.22)
3. Een uitkomst door Gods genade (vs.23)


Of luister via Kerkdienstgemist