Hoe Christus zich geopenbaart in de kracht van Zijn opstanding

1. Door eerst de ogen zoor zich te sluiten
2. Door vervolgens de ogen voor zich te openen
3. Door zich daarna te onttrekken aan het gezicht


Of luister via Kerkdienstgemist