Het wonder van Bethlehem

1.Door Wie werd Jezus Christus gezonden? God de Vader spreekt hier: ‘Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël.’
2. Waar kwam Hij naartoe toen Hij mens werd?
3. Waarom kwam Hij? Om een Heerser te zijn in Israël.
4. Was Hij ooit eerder gekomen? Ja, want er staat: ‘Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid’.


Of luister via Kerkdienstgemist