Het Avondmaal van de bruiloft des Lams (Heilig Avondmaal)

1. Een troostvolle ZALIGSPREKING
2. Een hemelse ROEPING


Of luister via Kerkdienstgemist