Gods genadewerk in Filippi

Gods genadewerk in Filippi
1. Een begin uit God (‘Hij, Die in u een goed werk ….’)
2. Het vertrouwen van Paulus (’Vertrouwende ditzelve …’)
3. De volmaking door Jezus Christus (‘dat voleindigen zal …’)


Of luister via Kerkdienstgemist