De wolk- en vuurkolom als een beeld van het werk van de Heilige Geest