De nodiging door de Heere Jezus Christus tot de maaltijd