De komst van de Liefste

1. De aansporing van Christus om tot Hem te komen (vs. 10)
2. De redenen om nu te komen (vs. 11-13a)
3. De herhaalde aansporing om te komen (vs. 13b)


Of luister via Kerkdienstgemist