De Heilige Geest vergezelt het eigendom van Christus