De Allerhoogste God – El Elyon

1. Geen zegen in Sodom
2. De zegen van Melchizedek
3. Abraham is gezegend
Genesis 14 : 19 en 20


Of luister via Kerkdienstgemist