Bijbelstudie Gods heilsplan met Zijn kinderen

En wij weten, dat degenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn.


Of luister via Kerkdienstgemist